„Sienkiewiczowska Sarmacja”, czyli zlot Hufca ZHP Łuków

Rok 2016 uchwałą Senatu RP został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. W jubileuszowe obchody włącza się wiele środowisk. Do tego grona dołączyli również harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej, którzy wakacje rozpoczęli zlotem w Woli Okrzejskiej. Na terenie muzealnego parku w dn. 24 – 27 czerwca 2016 r. ponad 120 zuchów, harcerzy i instruktorów rozstawiło swoje namioty i uczestniczyło w wielu inspirujących zajęciach pod hasłem „Sienkiewiczowska Sarmacja”.

 

Program zlotu odwoływał się do czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej, uwiecznionych na kartach „Trylogii”. W nawiązaniu do losów takich bohaterów literackich, jak: Michał Wołodyjowski, Andrzej Kmicic, Jan Skrzetuski odbywały się kolejne zajęcia. Zainaugurowało je ognisko opowiadające o kolejnych dziełach polskiego noblisty. Nie zabrakło warsztatów kuchni staropolskiej oraz nauki narodowego tańca, jakim jest polonez. Uczestnicy samodzielnie wykonali szable i ćwiczyli sztukę fechtunku. Wzięli udział w turnieju wiedzy o dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz dyskutowali, na ile dylematy Sienkiewiczowskich par odzwierciedlają dzisiejsze rozterki zakochanych. Harcerze odwiedzili także muzeum w Woli Okrzejskiej, kopiec, cmentarz i kościół w Okrzei. Dyskutowali o postawach patriotycznych. Zlot zwieńczyło uroczyste ogniobranie – widowisko światło – dźwięk.

 Nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwała komenda w składzie: phm. Tomasz Sych – komendant, pwd. Magdalena Czerska-Sadło, hm. Michał Mojski – zastępcy, pwd. Bartłomiej Szewczyk – oboźny, Patryk Sendel, Agnieszka Romańczyk – kwatermistrzowie. W zlocie uczestniczyli druhowie i druhny z: Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Konstantynowa, Janowa Podlaskiego, Bork, Starych Kobiałek. Po raz pierwszy podczas wyjazdu gościli na Ziemi Łukowskiej polscy harcerze z Brześcia i Baranowicz na Białorusi, którzy przybyli na zaproszenie komendy hufca, aby poznawać ojczyste dzieje i kulturę.

 Biwakującą młodzież odwiedził Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, hm. Grzegorz Woźniak, członek Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, który odebrał Zobowiązanie Instruktorskie od pięciu nowych instruktorów, hm. Ryszard Smolarz, były komendant łukowskiego hufca. List z życzeniami dobrej zabawy oraz gratulacjami do biwakujących harcerzy wysłał Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

 Zlot odbył się dzięki uprzejmości i życzliwości Pana Macieja Cybulskiego dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz wsparciu Urzędu Miasta Łuków. 

Zlot „Sienkiewiczowska Sarmacja” znakomicie wpisał się w rocznicowe obchody, a jednocześnie stał się dla harcerzy szkołą samodzielności, odpowiedzialności i patriotyzmu.

 

Komendant Hufca ZHP Łuków

phm. Tomasz Sych