„Jak nie czytam, jak czytam”

10 czerwca 2016 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie (tzw. „Aleje”) włączył się w organizowaną przez czasopismo „Biblioteka w Szkole” akcję masowego czytania o nazwie „Jak nie czytam, jak czytam”. W akcji wzięli udział uczniowie klas 1TEL, 1TI, 1TM, 2TI, 2W, 3EM, 3MM, 3TM i 3W.

Przed godziną 10.00 uczniowie z wyżej wymienionych klas stawili się w świetlicy szkolnej. Każdy z nich miał przeczytać po jednym wybranym zdaniu z dziesiątej lub jedenastej strony książek (dostarczonych przez bibliotekę szkolną), które otrzymali do swoich rąk tuż przed rozpoczęciem akcji. Zadanie to zostało wypełnione szybko i sprawnie.

Nauczycielkami przygotowującymi oraz nadzorującymi przebieg akcji były: p. Ewa Gładzikowska, p. Beata Bielecka, p. Anna Borkowska i p. Danuta Markowska-Mościcka.