Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rykach

W dniu 25 czerwca 2016 roku w Rykach odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Rykach. Podsumowano dotychczasową działalność i wybrano nowe władze związku oraz wręczono odznaczenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

-Prezes Stanisław Jagiełło

-Wiceprezes Ryszard Piotrowski

-Wiceprezes Zenon Stefanowski

-Sekretarz Monika Nojek

-Skarbnik Marian Błachnio

-Członek prezydium Zbigniew Chlaściak

-Członek prezydium Jarosław Żaczek

-Członek prezydium Stanisław Szczepański

-Członek zarządu Sebastian Bargiełowski

-Członek zarządu Artur Pawłowski

-Członek zarządu Edward Głodek

-Członek zarządu Damian Łysiak

-Członek zarządu Krzysztof Cybula

-Członek zarządu Adam Kamela

-Członek zarządu Roman Grzelak

-Członek zarządu Tomasz Polak

-Członek zarządu Mariusz Kowalczyk

-Członek zarządu Marian Graczyk

-Członek zarządu Krzysztof Miłosz

Wybrana została także nowa Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rykach, w składzie:

-Przewodniczący Adam Kulik

-Wiceprzewodniczący Wojciech Szewczyk

-Sekretarz Jarosław Lasek

-Członek Tadeusz Prządka

-Członek Franciszek Prządka

W nowo wybranych władzach Oddziału Powiatowego zasiadają m.in. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach tj.: Krzysztof Miłosz, Jarosław Lasek, Roman Grzelak i Tomasz Polak.