Zapraszamy do Klimek na „Piknik jurajski” - 11 czerwca 2016 r.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza w sobotę 11 czerwca 2016 r. w godz. 11-17 do Klimek (teren małej infrastruktury turystycznej tzw. Stróżka Klimkowska) na piknik jurajski pn. „Łukowskie amonity”. Jest to impreza otwarta o charakterze edukacyjno-promocyjnym współfinansowana z dotacji Gminy Łuków. Uczestnikiem festiwalu jest m.in. Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (PIG).

W programie warsztaty amonitowe, dyskusja panelowa o możliwościach rozwoju turystyki i geoturystyki na terenie Gminy Łuków, występy zespołów dziecięcych i ludowych, prezentacja geocaschingu, stoiska wystawowe (Muzeum Geologiczne PIG w Warszawie, Nadleśnictwa Łuków), zabawa z szablami Go-Now, gastronomia.