„Edukacja przez szachy w szkole”

Lubelski Związek Szachowy we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym oraz Miastem Łuków serdecznie zaprasza przedstawicieli władz samorządowych, osoby odpowiedzialne za kierowanie oświatą, dyrektorów szkół podstawowych, radnych zasiadających w komisjach oświatowych poszczególnych samorządów, nauczycieli, przedstawicieli mediów lokalnych i wszystkich zainteresowanych na Spotkanie informacyjne na temat ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”, które odbędzie się 17.06.2016 w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17  w Łukowie (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Łukowie),  rozpoczęcie o godzinie 10.00

Spotkanie poprowadzą:

Piotr Piwowarczyk – Prezes Lubelskiego Związku Szachowego

Krzysztof Góra - Koorynator Projektu z ramienia Zarządu PZSzach, Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego "Edukacja Przez Szachy w Szkole" /Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

Michał Luch - Koordynator ds. organizacyjnych ogólnopolskiego
projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole"

Celem spotkania jest zaprezentowanie ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Szachowego Edukacja przez Szachy w Szkole. Jednym z założeń projektu
jest zwiększanie umiejętności matematycznych polskich uczniów, szczególnie
w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.